26. ožujka 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (26-03-12)

14. ožujka 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (14-03-12)

08. ožujka 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (08-03-12)

02. ožujka 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (02-03-12)

28. veljače 2012.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja (veljača 2012.)

01. veljače 2012.

Priopćenje dioničarima o Odluci o sazivanju Glavne skupštine Riviera Adria d.d. (28.02.2012.)

31. siječnja 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (31-01-12)

26. siječnja 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (26-01-12)

23. siječnja 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (23-01-12)

18. siječnja 2012.

Poziv dioničarima Riviera Adria d.d. na Glavnu skupštinu (28.02.2012.)

16. siječnja 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (16-01-12)

13. siječnja 2012.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (13-01-12)

05. siječnja 2012.

Materijali za Glavu skupštinu (28.02.2012.)

23. prosinca 2011.

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (23-12-11)

23. prosinca 2011.

Obavijest o promjeni u Upravi Riviera Adria d.d. od 1. siječnja 2012. godine

28. studenog 2011.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (28-11-11)

24. studenog 2011.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (24-11-11)

23. studenog 2011.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (23-11-11)

19. listopada 2011.

Očitovanje temeljem zahtjeva HANFA-e KLASA: 451-04/11-15/101 bezano za interview sa g. Georgom Eltzom

30. rujna 2011.

Obavijest o promjeni broja dionica s pravom glasa te o novom ukupnom broju dionica s pravom glasa (rujan 2011.)

16. rujna 2011.

Obavijest o Rješenju o uvrštenju novog bloka dionica u Redovito tržište i o promjeni glasačkih prava

01. rujna 2011.

Obavijest o provedenom smanjenju temaljnog kapitala, podjeli dionica, promjeni tvrtke, povećanju temeljnog kapitala i pripajanju društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvu Riviera Adria, te o promjenama u Upravi društva

30. lipnja 2011.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja (2011)

08. lipnja 2011.

Glavna skupština - protuprijedlog dioničara na prijedlog izmjene Statuta

16. svibnja 2011.

Izvješće Nadzornog odbora društva Riviera Poreč d.d. o pripajanju dioničkih društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. dioničkom društvu Riviera Poreč d.d.

13. svibnja 2011.

Izvješće o obavljenoj reviziji Ugovora o pripajanju društava Rabac d.d. i Zlatni otok d.d. društvu Riviera Poreč d.d.

11. svibnja 2011.

Zajedničko izvješće uprava o pripajanju društava RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d. društvu RIVIERA POREČ

03. svibnja 2011.

Godišnji izvještaj za 2010. godinu - odluka Nadzornog odbora

03. svibnja 2011.

Pripajanjem društava Zlatni otok d.d. i RABAC, d.d. tvrtki Riviera Poreč d.d. nastaje najveća turistička kuća u Hrvatskoj

02. svibnja 2011.

Informacija za medije o pripajanju Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2010. godinu

02. svibnja 2011.

Obavijest dioničarima Rivijere Poreč d.d. o pripajanju Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Dostava obavijesti o namjeri pripajanja Zlatnog otoka i Rapca trgovačkom društvu Riviera Poreč

02. svibnja 2011.

Ugovor o pripajanju društava Zlatni otok d.d. i Rabac d.d. društvu Riviera Poreč d.d.

01. veljače 2011.

Obavijest o promjeni poslovne adrese Društva počevši od 7. veljače 2011. godine

21. prosinca 2010.

Obavijest o povećanju broja članova Uprave Društva i imenovanju jednog člana Uprave počevši od 1. siječnja 2011. godine

08. srpnja 2010.

Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. od 8. srpnja 2010. g. - rezultati glasovanja sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima

08. srpnja 2010.

Glavna skupština - Prijedlozi odluka po dnevnom redu (8. 7. 2010.)

20. svibnja 2010.

Godišnji izvještaj za 2009. godinu - odluka Nadzornog odbora i prijedlog izmjena Statuta

20. svibnja 2010.

Poziv dioničarima Riviera Poreč d.d. na Glavnu skupštinu (8. 7. 2010.)