Godišnje izvješće o stanju Društva za period od 1.1. 2013. do 31. 12. 2013. i godišnji revidirani izvještaj poslovanja

Objavljeno 01. lipnja 2014.

Dana 31. listopada 2013. godine, s pravnim učinkom od 1. studenog 2013. godine, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, pripajanje društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. matičnom društvu Riviera Adria d.d., a temeljem prethodno provedenih zakonom propisanih postupaka i Odluke Glavne skupštine društva Dubrovnik-Babin kuk d.d. od 9.listopada 2013. godine, kao i Ugovora o pripajanju zaključenog 30. kolovoza 2013. godine.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.