Obavijest i Ugovor o pripajanju društva Riviera Adria d.d. i Dubrovnik-Babin kuk d.d.

Objavljeno 30. kolovoza 2013.

Riviera Adria dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847 i DUBROVNIK - BABIN KUK dioničko društvo za hotelijerskoturističku djelatnost, sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu - stalna služba u Dubrovniku, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000470, OIB: 85619845167 objavljuju sukladno članku 517. Zakona o trgovačkim društvima

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.