Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (03-06-2013)

Objavljeno 03. lipnja 2013.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je dana 28. svibnja 2013. godine otpustilo 75.370 vlastitih dionica što predstavlja 0,070739% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog otpuštanja Društvo drži ukupno 3.155.396 vlastitih dionica, što predstavlja 2,961524% temeljnog kapitala Društva.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.