Izvješće Nadzornog odbora društva Riviera Adria d.d. o pripajanju dioničkog društva Valamar Adria Holding d.d.

Objavljeno 01. lipnja 2014.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.