Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja (24. srpanj 2013.)

Objavljeno 24. srpnja 2013.

Obavještavamo da je dana 24. srpnja 2013. godine, u hotelu Pical u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati održana Glavna skupština društva Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.