Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (21.8.2014.)

Objavljeno 03. srpnja 2014.

Ovime u svojstvu dioničara društva RIVIERA ADRIA d.d. prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva RIVIERA ADRIA dioničko društvo za turizam (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana 21. kolovoza 2014. godine, u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.