Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica (RIVP)

Objavljeno 29. ožujka 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 28.03.2018. godine otpustilo 51.979 vlastitih dionica što predstavlja 0,0412% temeljnog kapitala Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.