Obavijest o predaji sudskom registru nacrta Zajedničkog plana pripajanja

Objavljeno 12. ožujka 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili društvo preuzimatelj) nastavno na objavljenu obavijest o namjeri pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija, upisano u Trgovački registar nadležnog suda Republike Austrije pod brojem 482446 f, OIB: 08264868830 (dalje u tekstu: EPIC ili društvo koje se pripaja), trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d., kao društvu preuzimatelju, objavljuje da je nacrt Zajedničkog plana pripajanja predan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu dana 9. ožujka 2018. godine.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.