26. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 26. 3.

22. ožujka 2019.

Glavna skupština Valamar Riviera d.d. - priopćenje dioničarima

21. ožujka 2019.

Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2019.

21. ožujka 2019.

Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2019.

21. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 21. 3.

21. ožujka 2019.

Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

19. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 19. 3.

15. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 15. 3.

13. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 13. 3.

11. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 11. 3.

06. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 6. 3.

01. ožujka 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 1. 3.

26. veljače 2019.

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora od 26. 2.

19. veljače 2019.

Obavijest o održanoj sjednici Uprave od 19. 2.

13. veljače 2019.

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

07. veljače 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 7. 2.

29. siječnja 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 29. 1.

25. siječnja 2019.

Obavijest o transakcijama rukovoditelja

24. siječnja 2019.

Obavijest o reviziji očekivanih poslovnih prihoda u 2018. godini

02. siječnja 2019.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 2. 1.

28. prosinca 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 28. 12.

20. prosinca 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 20. 12.

19. prosinca 2018.

Obavijest o sklapanju ugovora o kreditu sa Erste&Steiermärkische bank d.d.

18. prosinca 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 18. 12.

14. prosinca 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 14. 12.

14. prosinca 2018.

Obavijest o sklapanju ugovora s OTP banka Hrvatska i OTP Bank Nyrt, Mađarska

13. prosinca 2018.

Obavijest o sklapanju ugovora sa TUI UK za 2019. godinu - ispravak

13. prosinca 2018.

Obavijest o sklapanju ugovora sa TUI UK za 2019. godinu

12. prosinca 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 12. 12.

04. prosinca 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 4. 12.

29. studenog 2018.

Obavijest o konačno odobrenim investicijama za 2019. godinu

27. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP) od 27.11.

26. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju dionica, Uredba (EU) br. 596/2014) od 26.11

23. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju dionica, Uredba (EU) br. 596/2014)

23. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

21. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

20. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

16. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

14. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)

12. studenog 2018.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP)