Obavijest o održanoj sjednici Uprave 1-57/21

Objavljeno 28. srpnja 2021.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 133. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 28. srpnja 2021. godine održana sjednica Uprave Društva na kojoj su utvrđeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani tromjesečni financijski izvještaji za drugo tromjesečje 2021. godine i polugodišnja izvješća za prvo polugodište 2021. godine.

Tromjesečna financijska izvješća za drugo tromjesečje 2021. godine i polugodišnja izvješća za prvo polugodište 2021. godine objavit će se u propisanim rokovima sukladno relevantnim propisima.