Obavijest o održanoj sjednici Uprave 1-5/2021

Objavljeno 18. veljače 2021.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), sukladno odredbama članka 133. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 18. veljače 2021. godine održana sjednica Uprave Društva na kojoj su utvrđena nerevidirana financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2020. godine i revidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu.

Sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima revidirani godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu upućeni su Nadzornom odboru na ispitivanje i odobrenje.