Četvrti kvartal 4Q, nerevidirano, nekonsolidirano, 2014 (xls) (XLS, 117 KB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, konsolidirano (pdf) (PDF, 1,09 MB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, konsolidirano (xls) (XLS, 119 KB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, nekonsolidirano (pdf) (PDF, 1,09 MB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, nekonsolidirano (xls) (XLS, 116 KB)

Godišnji financijski izvještaj Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. za 2014. godinu (PDF, 586 KB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2014. godinu (PDF, 3,32 MB)

Tromjesečni financijski izvještaj Riviera Adria d.d. (1.1.2014.-30.09.2014.) (PDF, 3,03 MB)

Valamar adria Holding, treći kvartal 3Q, nerevidirano 2014 (xls) (XLS, 112 KB)

Valamar Adria Holding, treći kvartal 3Q, nerevidirano, konsolidirano 2014 (pdf) (PDF, 2,73 MB)

Valamar Adria Holding, treći kvartal 3Q, nerevidirano, konsolidirano 2014 (xls) (XLS, 113 KB)

Izvješće_Uprave_2013 - VAH (PDF, 2,53 MB)

Izvješće Uprave Valamar Adria Holding d.d. za 2013. godinu (PDF, 2,53 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2013 (PDF, 432 KB)

VAH_Revizorsko_2013 (PDF, 1,28 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2013_engl (PDF, 6,00 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2013 (PDF, 6,04 MB)

Izvješće_revizora_VG_2013 (PDF, 1,92 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar grupa d.d. - 2013 (PDF, 1,92 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2013. godinu (PDF, 3,32 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar Adria Holding d.d. - 2013 (PDF, 1,28 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2013 (PDF, 792 KB)

Polugodišnji nekonsolidirani izvještaj IH 2013 (PDF, 10,95 MB)

Polugodišnji konsolidirani izvještaj IH 2013 (PDF, 11,04 MB)

Izvješće_Uprave_2012 - VAH (PDF, 13,41 MB)

Izvješće Uprave Valamar Adria Holding d.d. za 2012. godinu (PDF, 13,41 MB)

Godišnje izvješće 2012 RIA (PDF, 10,48 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2012 (PDF, 791 KB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2012. godinu (PDF, 791 KB)

Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,66 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,69 MB)

Privremeni, nerevidirani, konsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012. (pdf) (PDF, 2,94 MB)

Privremeni, nerevidirani, nekonsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012 (pdf) (PDF, 2,94 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012_engl (PDF, 13,84 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012 (PDF, 15,15 MB)

Izvješće_revizora_VG_2012 (PDF, 1,83 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2012. godinu (PDF, 3,29 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2012 (PDF, 1,53 MB)

Tromjesečni izvještaj IIIQ - nekonsolidirani (PDF, 2,78 MB)

Tromjesečni izvješaj IIIQ - konsolidirani (PDF, 2,80 MB)