VAH_Revizorsko_2013 (PDF, 1,28 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2013_engl (PDF, 6,00 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2013 (PDF, 6,04 MB)

Izvješće_revizora_VG_2013 (PDF, 1,92 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar grupa d.d. - 2013 (PDF, 1,92 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2013. godinu (PDF, 3,32 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar Adria Holding d.d. - 2013 (PDF, 1,28 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2013 (PDF, 792 KB)

Polugodišnji nekonsolidirani izvještaj IH 2013 (PDF, 10,95 MB)

Polugodišnji konsolidirani izvještaj IH 2013 (PDF, 11,04 MB)

Izvješće_Uprave_2012 - VAH (PDF, 13,41 MB)

Izvješće Uprave Valamar Adria Holding d.d. za 2012. godinu (PDF, 13,41 MB)

Godišnje izvješće 2012 RIA (PDF, 10,48 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2012 (PDF, 791 KB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2012. godinu (PDF, 791 KB)

Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,66 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,69 MB)

Privremeni, nerevidirani, konsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012. (pdf) (PDF, 2,94 MB)

Privremeni, nerevidirani, nekonsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012 (pdf) (PDF, 2,94 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012_engl (PDF, 13,84 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012 (PDF, 15,15 MB)

Izvješće_revizora_VG_2012 (PDF, 1,83 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2012. godinu (PDF, 3,29 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2012 (PDF, 1,53 MB)

Tromjesečni izvještaj IIIQ - nekonsolidirani (PDF, 2,78 MB)

Tromjesečni izvješaj IIIQ - konsolidirani (PDF, 2,80 MB)

Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 2,89 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 3,09 MB)

Godišnje izvješće 2011 RIA (PDF, 3,34 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2011 (PDF, 512 KB)

Izvješće_Uprave_2011 - VAH (PDF, 6,00 MB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2011. godinu (PDF, 512 KB)

IQ 2012-nekonsolidirano (PDF, 2,22 MB)

IQ 2012-konsolidirano (PDF, 2,34 MB)

Privremeninerevidiraninekonsolidirani izvještaji 2011 i 4Q 2011 (PDF, 4,57 MB)

Privremeninerevidiranikonsolidirani izvještaji 2011 i 4Q 2011 (PDF, 4,53 MB)

Godišnji revidirani nekonsolidirani izvještaj za 2011 (PDF, 3,28 MB)

Godišnji revidirani konsolidirani izvještaj za 2011 (PDF, 3,28 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2011_engl (PDF, 2,62 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2011 (PDF, 2,87 MB)