Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 2,89 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 3,09 MB)

Godišnje izvješće 2011 RIA (PDF, 3,34 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2011 (PDF, 512 KB)

Izvješće_Uprave_2011 - VAH (PDF, 6,00 MB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2011. godinu (PDF, 512 KB)

IQ 2012-nekonsolidirano (PDF, 2,22 MB)

IQ 2012-konsolidirano (PDF, 2,34 MB)

Privremeninerevidiraninekonsolidirani izvještaji 2011 i 4Q 2011 (PDF, 4,57 MB)

Privremeninerevidiranikonsolidirani izvještaji 2011 i 4Q 2011 (PDF, 4,53 MB)

Godišnji revidirani nekonsolidirani izvještaj za 2011 (PDF, 3,28 MB)

Godišnji revidirani konsolidirani izvještaj za 2011 (PDF, 3,28 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2011_engl (PDF, 2,62 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2011 (PDF, 2,87 MB)

Izvješće_revizora_VG_2011 (PDF, 1,87 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar grupa d.d. - 2011 (PDF, 1,87 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2011. godinu (PDF, 3,28 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2011 (PDF, 1,70 MB)

Godišnje izvješće 2010 RI (PDF, 5,63 MB)

Izvješće Uprave o stanju Društva i Godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu (PDF, 7,82 MB)

Izvješće Uprave Valamar Adria Holding d.d. za 2011. godinu (PDF, 6,00 MB)

PRVO TROMJESEČJE 2011 (PDF, 6,84 MB)

Korigirani izvještaj IQ2011 (PDF, 4,91 MB)

Godišnje izvješće 2010 - hrv (PDF, 7,82 MB)

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA 2010 (PDF, 4,00 MB)

30-09-2010 TFI (PDF, 3,94 MB)

30-06-2010 nerevidirano konsolidirano (PDF, 2,44 MB)

Izvješće Uprave o stanju Društva i Godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu (PDF, 2,14 MB)

31-03-2010 nerevidirano konsolidirano (PDF, 1,87 MB)

31-12-2009_Privremeno_nerevidirano_konsolidirano (PDF, 6,52 MB)

Godišnji izvještaj 2009 (PDF, 2,21 MB)

30-09-2009_nerevidirano_konsolidirano (PDF, 5,37 MB)

30-06-2009 nerevidirano konsolidirano (PDF, 5,92 MB)

Izvješće Uprave o stanju Društva i Godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu (PDF, 5,95 MB)

31-03-2009 IQ nerevidirano konsolidirano (PDF, 1,94 MB)

31-12-2008 Godišnje revidirano konsolidirano izvješće (PDF, 131 KB)

30-09-2008 3Q (PDF, 147 KB)

30-06-2008 2Q (PDF, 735 KB)

31-03-2008 1Q (PDF, 447 KB)

Izvješće 31. 12. 2007. (PDF, 447 KB)