Godišnje izvješće 2012 RIA (PDF, 10,48 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2012 (PDF, 791 KB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2012. godinu (PDF, 791 KB)

Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,66 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,69 MB)

Privremeni, nerevidirani, konsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012. (pdf) (PDF, 2,94 MB)

Privremeni, nerevidirani, nekonsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012 (pdf) (PDF, 2,94 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012_engl (PDF, 13,84 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012 (PDF, 15,15 MB)

Izvješće_revizora_VG_2012 (PDF, 1,83 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2012. godinu (PDF, 3,29 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2012 (PDF, 1,53 MB)

Tromjesečni izvještaj IIIQ - nekonsolidirani (PDF, 2,78 MB)

Tromjesečni izvješaj IIIQ - konsolidirani (PDF, 2,80 MB)

Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 2,89 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 3,09 MB)

Godišnje izvješće 2011 RIA (PDF, 3,34 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2011 (PDF, 512 KB)

Izvješće_Uprave_2011 - VAH (PDF, 6,00 MB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2011. godinu (PDF, 512 KB)

IQ 2012-nekonsolidirano (PDF, 2,22 MB)

IQ 2012-konsolidirano (PDF, 2,34 MB)

Privremeninerevidiraninekonsolidirani izvještaji 2011 i 4Q 2011 (PDF, 4,57 MB)

Privremeninerevidiranikonsolidirani izvještaji 2011 i 4Q 2011 (PDF, 4,53 MB)

Godišnji revidirani nekonsolidirani izvještaj za 2011 (PDF, 3,28 MB)

Godišnji revidirani konsolidirani izvještaj za 2011 (PDF, 3,28 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2011_engl (PDF, 2,62 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2011 (PDF, 2,87 MB)

Izvješće_revizora_VG_2011 (PDF, 1,87 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar grupa d.d. - 2011 (PDF, 1,87 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2011. godinu (PDF, 3,28 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2011 (PDF, 1,70 MB)

Godišnje izvješće 2010 RI (PDF, 5,63 MB)

Izvješće Uprave o stanju Društva i Godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu (PDF, 7,82 MB)

Izvješće Uprave Valamar Adria Holding d.d. za 2011. godinu (PDF, 6,00 MB)

PRVO TROMJESEČJE 2011 (PDF, 6,84 MB)

Korigirani izvještaj IQ2011 (PDF, 4,91 MB)

Godišnje izvješće 2010 - hrv (PDF, 7,82 MB)

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA 2010 (PDF, 4,00 MB)

30-09-2010 TFI (PDF, 3,94 MB)