Sebastian Palma,
potpredsjednik za strateški kontroling

Sebastian Palma nakon završenog studija na fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, smjer menadžment u hotelijerstvu, 2009. godine u Milanu završava master studij korporativnih financija na SDA Bocconi School of Management. Poslovnu karijeru započeo je u tvrtki Laguna Novigrad d.d. kao referent za prodaju i marketing, a iste godine stječe i inozemno iskustvo u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

U tadašnjoj Rivieri Poreč d.d., od 2003. do 2008. godine obnaša funkcije regionalnog direktora hotela, asistenta destinacijskom menadžeru operacija za investicije, te člana lokalne Turističke zajednice. U Milanu, 2009. godine radi u tvrtki BS Private Equity na poziciji menadžera za investicije, a već iste godine u tvrtki Valamar hoteli i ljetovališta, postaje voditeljem investicijskih i razvojnih projekata te se na funkciji zadržava sve do 2012. godine.

Funkciju direktora financija, računovodstva i kontrolinga u Istraturist d.d. obnaša od 2012. do 2015. godine, a direktorom Sektora strateškog planiranja i kontrolinga u Valamar Rivieri d.d. imenovan je 2015. godine te se na poziciji zadržava do 2020. godine.

U 2020. godini u Valamar Rivieri d.d. postaje Savjetnikom Uprave za strateški razvoj te Članom uprave u Imperial Rivieri d.d. Godine 2022. imenovan je Potpredsjednikom za strateški kontroling u Valamar Rivieri d.d. te i dalje ostaje Članom uprave u Imperial Rivieri d.d.