Željko Kukurin, predsjednik Uprave

Željko Kukurin rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1999. godine, a kasnije 2003. godine i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, stekavši titulu magistra znanosti u marketingu. Godine 2010. završio je studij internacionalnoga menadžmenta na studiju EMBA na Sveučilištu Bocconi u Milanu.

Poslovnu karijeru započeo je 2000. godine kao pripravnik u Rivijeri Poreč, članici grupacije Valamar na mjestu pomoćnika direktora na otoku Sv. Nikola. Od 2003. do 2009. godine obnašao je različite menadžerske poslove u prodaji i marketingu Valamara te je bio zadužen za razvoj niza strateških projekata u grupi. 

Od 2010. do 2014. godine obnaša dužnost predsjednika Uprave Istraturista d.d. u vlasništvu Zaba Unicredit grupe te surađuje s kompanijom Meliá Hotels International pri upravljanju turističkim portfeljom u Umagu.

Godine 2015., gospodin Kukurin ponovno se priključio Valamar Rivijeri te je u lipnju iste godine imenovan predsjednikom Uprave konsolidiranog portfelja Valamar Rivijere. Također obnaša i funkciju predsjednika Nadzornog odbora društva Imperial d.d., koju je Valamar Riviera krajem 2016. godine uspješno preuzela u strateškom partnerstvu s AZ mirovinskim fondom. Zauzima velik broj važnih položaja u hrvatskome turizmu, predsjednik je HUP – Udruge ugostiteljstva i turizma, član je vijeća Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice Istarske županije te sudjeluje u radu niza nacionalnih strukovnih udruga.