Marko Čižmek,
član Uprave

Marko Čižmek diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Položio je ispite za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika. Karijeru započinje 1996. godine u Hrvatskoj narodnoj banci. Nekoliko je godina proveo radeći na poslovima korporativnih financija u Investmentbanku Austria i ICF-u. Od 2001. do 2004. godine član je Uprave Euro Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima.

U okviru grupacije Valamar bio je na mnogim vodećim funkcijama u kompanijama koje su kasnije pripojene današnjoj Valamar Rivieri: bio je član Uprave turističke kompanije Rabac d.d. (od 2004. do 2011.), član Uprave dioničkog društva Dubrovnik – Babin kuk (od 2009. do 2013.), član Uprave Valamar Adria holdinga d.d. (od 2008. do2013.), direktor Epime d.o.o. (od 2008. do 2014.), član Nadzornog odbora Zlatnog otoka d.d. (od 2002. do 2011.) te član Nadzornog odbora dioničkog društva Rabac (od 2000. do 2004.).

Funkciju člana Uprave Valamar Riviere Marko Čižmek preuzeo je 2011. godine, gdje je zadužen za financije i računovodstvo, riznicu, tržišta kapitala i odnose s investitorima te informacijske tehnologije. Član je Upravnog odbora Hrvatske udruge financijskih analitičara te Hrvatske udruge korporativnih rizničara, a od 2019. godine i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Helios Farosa d.d.