David Poropat,
viši potpredsjednik za operacije

Dr. sc. David Poropat diplomirao je 1993. na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci. Poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji završio je 2007., a na istom je fakultetu upisao i 2013. godine završio poslijediplomski doktorski studij. Godine 1993. zaposlio se kao pripravnik u sektoru prodaje i marketinga nekadašnjeg Jadran turista d.d. u Rovinju te je u istom poduzeću nastavio karijeru, najprije kao voditelj zapadnog tržišta u odjelu prodaje, a potom kao planer analitičar u odjelu kontrolinga. Od 1996. do 2002. godine bio je direktor hotela Sol Park u sklopu istog hotelskog poduzeća, a pod upravljanjem španjolske kompanije Sol Melia. U ožujku 2002. prelazi u tadašnji Riviera Holding d.d. u Poreču, na poziciju direktora operacija, nakon čega do 2006. godine obavlja posao direktora operacija Valamara za sve objekte kompanije. Od 2007. do 2011. član je Uprave Valamar hotela i ljetovališta d.o.o., a od 2012. do 2014. godine član Uprave Valamar poslovnog razvoja d.o.o. Krajem 2014. dolazi na poziciju potpredsjednika za operacije vodeće hrvatske turističke kompanije Valamar Riviera d.d., gdje danas upravlja s 37 hotela i 15 kampova Valamar Riviere koji dnevno mogu smjestiti 58.000 gostiju, a godine 2022. imenovan je višim potpredsjednikom za operacije Valamar Riviere d.d. Odgovoran je za operativno upravljanje u svim područjima operativnog poslovanja hotela i kampova, kao što su menedžment objekta, te upravljanje odjelima smještaja, hrane i pića, animacije i zabave, sporta, wellnessa i plaža, u kojima je Valamar uveo niz inovacija razvojem novih servisnih koncepata, prepoznatih i nagrađenih brojnim nagradama gostiju i struke, a zadužen je i za pružanje usluga operativnog upravljanja u destinacijama Rab, Hvar, Makarska i Obertauern. U svojoj profesionalnoj karijeri obnašao je i niz dužnosti u stručnim udruženjima te je aktivno sudjelovao u više desetaka razvojnih i poslovnih projekata koji su iznimno obogatili njegovo poslovno iskustvo. Također, autor je više stručnih i znanstvenih radova. U 2021. godini imenovan je višim potpredsjednikom za operacije, počevši od 1. siječnja 2022.