David Poropat,
viši potpredsjednik za operacije

Dr. sc. David Poropat diplomirao je 1993. na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci. Poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji završio je 2007., a na istom je fakultetu upisao te 2013. godine uspješno završio poslijediplomski doktorski studij. Godine 1993. zaposlio se kao pripravnik u sektoru prodaje i marketinga nekadašnjeg Jadran turista d.d. u Rovinju te je u istom poduzeću nastavio karijeru, najprije kao voditelj zapadnog tržišta u odjelu prodaje, a potom kao planer analitičar u odjelu kontrolinga. Od 1996. do 2002. godine bio je direktor hotela Sol Park u sklopu istog hotelskog poduzeća, a pod upravljanjem španjolske menadžment kompanije Sol Melia.

U ožujku 2002. prelazi u tadašnji Riviera Holding d.d. u Poreču na poziciju direktora operacija te nakon toga, do 2006. godine, obavlja posao direktora operacija Valamara za sve objekte kompanije. Od 2007. do 2011. godine član je Uprave Valamar hotela i ljetovališta d.o.o., a od 2012. do 2014. godine član Uprave Valamar poslovnog razvoja d.o.o. Krajem 2014. preuzima poziciju potpredsjednika za operacije vodeće hrvatske turističke kompanije Valamar Riviera d.d., gdje danas upravlja s 36 hotela i 15 kampova Valamar Riviere koji dnevno mogu smjestiti 58.000 gostiju, a godine 2022. imenovan je Višim potpredsjednikom za operacije Valamar Riviere d.d.

Odgovoran je za operativno upravljanje u svim područjima operativnog poslovanja hotela i kampova, kao što su menedžment objekta, te odjelima smještaja, hrana i piće, animacija i zabava, sport, wellness i plaže u kojima je Valamar uveo niz inovacija kroz razvoj novih servisnih koncepata prepoznatima po brojnim nagradama gostiju i struke, a također je zadužen za pružanje usluga operativnog upravljanja u destinacijama Rab, Hvar, Makarska i Obertauern. Uz profesionalnu karijeru također je obnašao niz dužnosti u stručnim udruženjima. Tijekom svoje karijere aktivno je sudjelovao u više desetaka razvojnih i poslovnih projekata, koji su iznimno obogatili njegovo poslovno iskustvo. Također, autor je više stručnih i znanstvenih radova.

U 2021. godini imenovan je višim potpredsjednikom za operacije s primjenom od 1.1.2022.