Ivana Budin Arhanić,
članica Uprave

Ivana Budin Arhanić završila je studij ekonomije na Middlebury Collegeu u SAD-u 1999. godine i MBA studij na fakultetu Harvard Business School 2007. godine. Tri godine je radila kao konzultantica za strateški menadžment u Bostonu i New Yorku, a zatim uspješno vodila širenje grupe Lura d.d. na tržište Srbije.

Godine 2007. dolazi u grupu Valamar, u kojoj je bila član uprava Valamar grupe d.d., Valamar Adria holdinga d.d. i Valamar Riviere d.d. te od 2015. godine potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove. U Valamaru je zadužena za akvizicije i širenje poslovanja, strateški razvoj kroz digitalizaciju i inovacije, upravljanje kvalitetom usluge, društveno odgovorno poslovanje, korporativnu komunikaciju i odnose s javnim i strukovnim tijelima i institucijama. U Valamaru je razvila sustav postizanja visoke kvalitete usluge kojim kompanija kontinuirano povećava zadovoljstvo gostiju i stvara jedinstvenu kulturu izvrsnosti među djelatnicima. Također je vodila niz strateških projekata razvoja Valamara usmjerenih na rast turističkog portfelja kroz akvizicije, uključujući i prvu Valamarovu akviziciju izvan Hrvatske u Austriji. U istom razdoblju, Valamar je prepoznat za prakse društveno odgovornog poslovanja kroz brojne nagrade, kao što su Ponos Hrvatske i nagrade Indeks DOP-a, a za projekte korporativne komunikacije dvostruki je pobjednik nagrade Grand Prix. Članica je Nacionalnog Vijeća za konkurentnost Republike Hrvatske i sudionica brojnih strukovnih tijela i udruga u turizmu.