Četvrti kvartal 4Q, nerevidirano, konsolidirano, 2014 (pdf) (PDF, 6,96 MB)

Četvrti kvartal 4Q, nerevidirano, konsolidirano, 2014 (xls) (XLS, 124 KB)

Četvrti kvartal 4Q, nerevidirano, nekonsolidirano, 2014 (pdf) (PDF, 6,96 MB)

Četvrti kvartal 4Q, nerevidirano, nekonsolidirano, 2014 (xls) (XLS, 117 KB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, konsolidirano (pdf) (PDF, 1,09 MB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, konsolidirano (xls) (XLS, 119 KB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, nekonsolidirano (pdf) (PDF, 1,09 MB)

Godišnji izvještaj za 2014., revidirano, nekonsolidirano (xls) (XLS, 116 KB)

Godišnji financijski izvještaj Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. za 2014. godinu (PDF, 586 KB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2014. godinu (PDF, 3,32 MB)

Tromjesečni financijski izvještaj Riviera Adria d.d. (1.1.2014.-30.09.2014.) (PDF, 3,03 MB)

Valamar adria Holding, treći kvartal 3Q, nerevidirano 2014 (xls) (XLS, 112 KB)

Valamar Adria Holding, treći kvartal 3Q, nerevidirano, konsolidirano 2014 (pdf) (PDF, 2,73 MB)

Valamar Adria Holding, treći kvartal 3Q, nerevidirano, konsolidirano 2014 (xls) (XLS, 113 KB)

Izvješće_Uprave_2013 - VAH (PDF, 2,53 MB)

Izvješće Uprave Valamar Adria Holding d.d. za 2013. godinu (PDF, 2,53 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2013 (PDF, 432 KB)