VAH_Revizorsko_2013 (PDF, 1,28 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2013_engl (PDF, 6,00 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2013 (PDF, 6,04 MB)

Izvješće_revizora_VG_2013 (PDF, 1,92 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar grupa d.d. - 2013 (PDF, 1,92 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2013. godinu (PDF, 3,32 MB)

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamar Adria Holding d.d. - 2013 (PDF, 1,28 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2013 (PDF, 792 KB)

Polugodišnji nekonsolidirani izvještaj IH 2013 (PDF, 10,95 MB)

Polugodišnji konsolidirani izvještaj IH 2013 (PDF, 11,04 MB)

Izvješće_Uprave_2012 - VAH (PDF, 13,41 MB)

Izvješće Uprave Valamar Adria Holding d.d. za 2012. godinu (PDF, 13,41 MB)

Godišnje izvješće 2012 RIA (PDF, 10,48 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2012 (PDF, 791 KB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2012. godinu (PDF, 791 KB)

Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,66 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani za 1Q 2013 (PDF, 6,69 MB)