Obrasci prijave dioničara i opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Objavljeno 09. ožujka 2020.Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini preuzmite ovdje

Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini preuzmite ovdje