Donesena odluka o isplati dividende dioničarima Valamar Rivijere

Objavljeno 04. svibnja 2017.

(Poreč, 04.05.2017.) – Na danas održanoj Glavnoj skupštini Valamar Rivijere, donesena je odluka o isplati dividende u visini od 0,80 kuna po svakoj dionici Valamara, svim dioničarima, imateljima dionica na dan 11. svibnja 2017. godine. Prema ovoj odluci, dioničari koji to žele, mogu odabrati isplatu četvrtine pripadajuće dividende u pravima-dionicama Valamar Rivijere. Pisana, vlastoručna potpisana izjava dioničara koji žele isplatu četvrtine dividende u pravima-dionicama Valamara, mora prispjeti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu najkasnije do 24. svibnja 2017. godine. Dividenda će se dioničarima isplatiti 29. svibnja 2017. godine. Obrazac izjave dioničari mogu preuzeti na internetskoj stranici Valamar Rivijere, www.valamar-riviera.com.


Glavna skupština donijela je i odluku o izboru članova nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu. Uz ponovan izbor dosadašnjih šest članova nadzornog odbora, Radničko vijeće je imenovalo za člana nadzornog odbora Valtera Knapića kao predstavnika radnika. Tako će u novom mandatnom razdoblju koje započinje 7. srpnja 2017. godine nadzorni odbor Valamar Rivijere biti u sastavu: Gustav Wurmböck, predsjednik, zamjenici predsjednika: Mladen Markoč i g. Franz Lanschützer te članovi: Georg Eltz, Hans Dominik Turnovszky, Vicko Ferić i Valter Knapić.