Izjava dioničara o isplati četvrtine dividende u pravima-dionicama

Objavljeno 04. svibnja 2017.

Obavještavamo Vas da je glavna skupština društva VALAMAR RIVIERA d.d., održana 4. svibnja 2017. godine, donijela odluku o isplati dividende u novcu i dijelom u pravima - dionicama.

U prilogu ove obavijesti dostavljamo Izjavu kojom možete izraziti želju da Vam četvrtina dividende bude isplaćena u pravima – dionicama oznake RIVP-R-A i obavijest o odluci glavne skupštine.

Cijelu obavijest možete preuzeti OVDJE.