Privremeni, nerevidirani, konsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012. (pdf) (PDF, 2,94 MB)

Privremeni, nerevidirani, nekonsolidirani izvještaj za 2012. i 4Q 2012 (pdf) (PDF, 2,94 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012_engl (PDF, 13,84 MB)

RIA_Godišnji_izvještaj_2012 (PDF, 15,15 MB)

Izvješće_revizora_VG_2012 (PDF, 1,83 MB)

Godišnji financijski izvještaj Linteum savjetovanje d.o.o. za 2012. godinu (PDF, 3,29 MB)

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - Nekonsolidirani financijski izvještaji i izvješće neovisnog revizora - 2012 (PDF, 1,53 MB)

Tromjesečni izvještaj IIIQ - nekonsolidirani (PDF, 2,78 MB)

Tromjesečni izvješaj IIIQ - konsolidirani (PDF, 2,80 MB)

Tromjesečni izvještaj nekonsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 2,89 MB)

Tromjesečni izvještaj konsolidirani 2Q i 1H 2012 (PDF, 3,09 MB)

Godišnje izvješće 2011 RIA (PDF, 3,34 MB)

Izvješće_Uprave_VG_2011 (PDF, 512 KB)

Izvješće_Uprave_2011 - VAH (PDF, 6,00 MB)

Izvješće Uprave Valamar grupa d.d. za 2011. godinu (PDF, 512 KB)

IQ 2012-nekonsolidirano (PDF, 2,22 MB)

IQ 2012-konsolidirano (PDF, 2,34 MB)