Davor Brenko, potpredsjednik za prodaju i marketing

Davor Brenko diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u tvrtki Valamar hoteli i ljetovališta u području prodaje i marketinga. 2002. godine postaje Voditelj projekta u području istraživanja zadovoljstva gostiju i programa upravljanja odnosima s gostima, a 2004. godine preuzima odgovornost za direktnu prodaju koja je ubrzo postala najjači kanal prodaje u Valamaru. Davor Brenko je 2009. godine promoviran na poziciju Direktora direktne prodaje i marketinga Valamara te je na spomenutoj poziciji sudjelovao u kreiranju niza razvojnih projekata koji su rezultirali unaprjeđenjem prodaje, marketinga i poslovnog razvoja. Početkom 2010. godine odlazi u Istraturist Umag d.d. gdje kao Direktor poslovnog razvoja implementira niz uspješnih projekata usmjerenih k podizanju kvalitete i konkurentnosti kompanije i destinacije. 

Godine 2015. Davor Brenko imenovan je na poziciju potpredsjednika za prodaju i marketing u Valamar Rivijeri d.d. gdje intenzivno radi na području rasta i razvoja kompanije u navedenom segmentu poslovanja te na nizu projekata usmjerenih na jačanje turističke ponude, destinacijskog menadžmenta i stvaranja prepoznatljivosti Valamarovih destinacija kao atraktivnih turističkih odredišta.