Alen Benković, potpredsjednik za razvoj, održavanje imovine i tehničke servise

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Puli, Alen Benković je karijeru započeo 1999. godine kao pripravnik u tadašnjoj Rivijeri, u kojoj je radio na nekoliko značajnih pozicija: kao asistent direktora kampa Funtana, asistent direktora kampa Lanterna te direktor hotela Neptun - današnjega hotela Valamar Riviera 4* u Poreču. Karijeru nastavlja kao direktor klastera Lanterna, a potom u gradskom poduzeću Parentium koje se bavi investicijama Grada Poreča. Godine 2011. zaposlio se u Istraturistu u Umagu, u kojemu je radio na poziciji direktora za razvoj, održavanje imovine i tehničke servise. 

Godine 2015. dolazi na poziciju potpredsjednika za razvoj, održavanje imovine i tehničke servise Valamar Rivijere d.d. te aktivno sudjeluje u velikim investicijskim projektima i planiranju daljnjeg razvoja tvrtke.