Strateški ciljevi i inicijative

Strateški ciljevi i inicijative

Do 2020. želimo...

Ostvariti znatan rast

i zadržati poziciju lidera na hrvatskom tržištu s dvoznamenkastim prosječnim rastom operativne zarade (EBITDA) do 2020. godine, kao i akvizicijama i strateškim partnerstvima u odabranim europskim odmorišnim turističkim destinacijama.

Investirati od 1,5 do 2 milijarde kuna u portfelj 

uz solidan rast EBIDTA marže na razinu od 35 do 38 %, ostvarujući visoke povrate na ulaganja i zadržavajući stabilnu bilancu i održiv omjer neto dug / EBITDA.

Unaprijediti upravljanje odnosa s gostima

ostvarujući 50% prihoda od direktnog bookinga i 30% udjela gostiju koji nam se vraćaju.

Proširiti strateška partnerstva

s međunarodno priznatim kompanijama i ključnim partnerima da bismo produljili sezonu i optimizirali poslovanje.

Stvoriti novu vrijednost za dioničare

znatno povećavajući tržišnu kapitalizaciju.

Poticati održivi i društveno odgovoran razvoj destinacija

investirajući do 2,5% naših prihoda u društveno odgovorno poslovanje, obrazovanje i projekte razvoja turističkih destinacija.

Nuditi atraktivnu i dugoročno održivu dividendu

svojim dioničarima.

Biti prepoznati kao najpoželjniji poslodavac u turizmu

jer isplaćujemo plaće veće od hrvatskoga prosjeka i zapošljavamo lokalno, u cilju da nam se više od 70 % sezonskih radnika vraća iz godine u godinu i da interno razvijamo 80 % vlastitoga menadžmenta.

Naše strateške inicijative

Fokus na gosta

Pružati izvrsnu uslugu u svakom kontaktu s gostom kako bismo stvorili nezaboravne doživljaje i nadmašili očekivanja. Izgraditi dugoročni i personalizirani odnos uz uvažavanje posebnosti svakoga gosta.

Briga o zaposlenicima

Razviti poticajnu korporativnu kulturu koja će omogućiti da organizacija uči i raste, gdje će zaposlenici i gosti biti na prvom mjestu.

Strategija rasta

Kontinuirano ostvarivati izniman rast prihoda i dobiti unaprjeđenjem poslovnih procesa, razvojem vlastitog portfelja, unaprjeđenjem prodaje te razvojem poslovanja kroz strateška partnerstva i akvizicije.

Inovativnost i digitalizacija

Biti inovativna hotelska kompanija u odmorišnom turizmu te iskoristiti prilike koje pružaju digitalne tehnologije kako bismo se približili gostima te što bolje zadovoljili njihove potrebe i želje.

Razvoj turističkih destinacija i odgovornost prema zajednici

Upravljati poslovanjem na društveno odgovoran i održiv način vodeći brigu o turističkim destinacijama i unaprjeđenju općih društvenih uvjeta u zajednici.

Odgovornost prema okolišu

Proaktivno voditi brigu o održivosti i zaštititi budućnost putem ekonomične upotrebe prirodnih izvora, zaštitom mora i okoliša, uštedom energije, pravilnim zbrinjavanjem otpada i aktivnom komunikacijom o važnosti ekologije s gostima, zaposlenicima i dobavljačima. Na taj način čuvamo prirodne ljepote i okoliš u kojem poslujemo i živimo.