Vicko Ferić, član Nadzornog odbora

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1974. godine. Profesionalnu karijeru započeo je u Organskoj kemijskoj industriji (današnji Dioki d.d.) te je nastavlja u društvu INA d.d., gdje je obavljao rukovodeće poslove u sektoru financija te je na kraju obavljao funkciju pomoćnika generalnog direktora za financije do 1998. godine. Krajem 1998. pridružio se društvu Epic. Od 2003. do 2005. obnaša funkciju predsjednika Uprave društva SN holding d.d., a od 2005. do 2011. godine je i na mjestu predsjednika Uprave društva Valamar Adria holding d.d. (nekadašnji Dom holding d.d.), kao i na poziciji izvršnog direktora tvrtke Epic Zagreb d.o.o. Od 2011. do 2014. godine obnaša dužnost člana Uprave društva Valamar grupa d.d. 

Sudjelovao je u realizaciji značajnih investicijskih projekata u naftnoj industriji i turizmu, u postupku plinofikacije u Hrvatskoj, u postupcima privatizacije društava Hrvatske telekomunikacije d.d., Croatia osiguranje d.d., Dresdner Bank Croatia d.d. te u restrukturiranju i prodaji brojnih društava iz portfelja društva Dom Fond d.d. Kao član ili predsjednik Nadzornog odbora sudjelovao je u radu brojnih društava - Petrokemija d.d., Poljoopskrba d.d., Svetice građenje d.d., Instrumentaria d.d., Rabac d.d. Vrboska d.d., Koestlin d.d., Belvedere d.d., Brodospas d.d. i drugih, te je ujedno i član Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora. Trenutno je član Nadzornih odbora društava Končar - Elektroindustrija d.d. te Valamar Riviera d.d.