Poziv za nadmetanje za zakup poslovnih prostora i zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

Objavljeno 17. siječnja 2020.

Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč objavljuje POZIV za nadmetanje za zakup poslovnih prostora koji možete preuzeti na ovom linku u PDF-u

Ponuda, uredno i čitko ispisana, sa svim podacima, ispravama i dokazima navedenim u ovom pozivu, dostavlja se u zatvorenoj koverti s naznakom: „ZA ZAKUP – NE OTVARAJ“, na adresu: Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč i to najkasnije do 14. 2. 2020.

Dodatne informacije o predmetima zakupa mogu se dobiti na broj telefona 052/408-028, svakim radnim danom za trajanja ovog natječaja od 9 do 13 sati.