Preporuka ESMA-e izdavateljima i financijskim sudionicima na tržištu kapitala vezano uz objavljivanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta

Objavljeno 13. ožujka 2020.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), sukladno izdanim preporukama ESMA-e od 11. ožujka 2020. godine i pozivu HANFA-e od 12. ožujka 2020. godine upućenom izdavateljima i financijskim sudionicima na tržištu kapitala vezano uz objavljivanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta očituje se kako slijedi.

Zbog nepredvidive prirode daljnje eskalacije COVID-19 (i s time povezanih aktiviranih preventivnih, ali i sanacijskih mjera) u Republici Hrvatskoj te na Društvu važnim emitivnim tržištima, u ovome je trenutku preuranjeno davati kvantitativne procjene vezane uz mogući utjecaj COVID-19 na poslovanje Valamara u narednom razdoblju.

Iako je trenutno godišnje stanje rezervacija u knjigama (na 11.3.2020. godine) bolje u odnosu na prošlu godinu, od eskalacije COVID-19 u Italiji ulazak novih rezervacija značajno se usporio. U trenutnim okolnostima neizvjesnosti ne može se sa sigurnošću predvidjeti konačni negativni efekt usporenog trenda ulaska novih rezervacija na poslovanje, obzirom na mogućnost njihove nadoknade putem „last-minute” rezervacija, ali i pojednostavljene politike otkaza rezervacija. Trenutni otkazi rezervacija koje bilježimo prvenstveno se odnose na razdoblje od ožujka do svibnja ove godine te samo manjim dijelom na ostatak glavne sezone koja čini preko 85% godišnjih operativnih prihoda.

Od početka pojave COVID-19 Društvo s pojačanom pažnjom prati razvoj situacije te je sve svoje resurse angažiralo i usmjerilo na poduzimanje preventivnih mjera radi zaštite zdravlja gostiju i zaposlenika.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u