Odluke Glavne skupštine i rezultati glasovanja

Objavljeno 04. svibnja 2017.

Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 4. svibnja 2017. godine - obavijest, rezultati glasovanja, odluke o izboru članova nadzornog odbora i o isplati dividende

Obavještavamo da je dana 4. svibnja 2017. godine, u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 13:00 sati održana Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 8273-1 dana 24. travnja 2017. godine, a dana 23. travnja 2017. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com.

Objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.