Odluke Glavne skupštine Valamar Riviere i rezultati glasovanja od 9. 5.

Objavljeno 09. svibnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze d.d., obavještava da je dana 9. svibnja 2019. godine, u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre, u Taru, Lanterna 1, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Društva. Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 15999-2 dana 22. ožujka 2019. godine, a dana 21. ožujka 2019. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com. Na samoj Glavnoj skupštini Udruga malih dioničara Valamar Riviera iznijela je protuprijedloge na točke 3. i 4. dnevnog reda.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u