Odluka o utvrđivanju Godišnjeg izvještaja društva RIVIERA POREČ d.d. za 2009. godinu

Objavljeno 28. travnja 2010.

Uprava RIVIERA POREČ  d.d. Poreč, sukladnoo dredbama članka 250.a, 250.b, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima, članka 403. i 404. Zakona o tržištu kapitala i članka 15.m 16. i 18. Zakona o računovodstvu, a po povremenom postupku revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu neovisnog revizora, na svojoj sjednici održanoj dana 28. travnja 2010. godin, donijela je sljedeću odluku

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.