Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2019.

Objavljeno 21. ožujka 2019.


Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2019. preuzmite ovdje