Obrazac prijave i punomoći dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (2010.)

Objavljeno 20. svibnja 2010.

Ovime  u svojstvu dioničara društva RIVIERA POREČ d.d. prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva RIVIERA POREČ dioničko društvo  (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana 8. srpnja 2010. godine, u hotelu VALAMAR RIVIERA  u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 15:00 sati,  kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.