Obavijest sukladno članku 428. Zakona o tržištu kapitala

Objavljeno 14. svibnja 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), sukladno odredbi članka 428. Zakona o tržištu kapitala, obavještava da je dana 14. svibnja 2018. godine zaprimilo obavijest društva Wurmbock Beteiligungs GmbH sa sjedistem u Beču, Plosslgasse 8, Republika Austrija, o promjenama u postotku glasačkih prava- prelasku iznad praga glasackih prava u smislu odredbe članka 413. Zakona o tržištu kapitala.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.