Obavijest o završetku postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara društva Hoteli Baška d.d.

Objavljeno 16. prosinca 2015.

Obavještavamo da je okončan postupak prijenosa dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara društva Hoteli Baška d.d. sa sjedištem u Baški, Geistlicha Emila 39, OIB:07008253173, nakon kojeg glavni dioničar VALAMAR RIVIERA d.d., zajedno sa svojim ovisnim društvima VALA BAŠĆANSKA d.o.o., MIRTA BAŠĆANSKA d.o.o. i BAŠKATURIST d.o.o., drži ukupno 100% redovnih dionica društva Hoteli Baška d.d.