Obavijest o završetku postupka preuzimanja hotela Petersbühel 4* u Obertauernu u Austriji

Objavljeno 11. listopada 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar) obavještava da je provedbom upisa u trgovački registar društva Valamar i Valamar A GmbH kao imatelja 100% udjela u društvu Matthias Aichmann GmbH sa sjedištem u Gamsleitenstraβe 6, 5562 Obertauern, Austrija, okončao postupak preuzimanja hotela Petersbühel 4* u Austriji.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.