Obavijest o zalaganju dionica, Uredba (EU) br. 596/2014)

Objavljeno 07. rujna 2018.

Valamar Riviera d. d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, 018 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d. i članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta- (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ozujka 2016. o utvrdivanju provedbenih tehnickih standarda u vezi s formatom i predloskom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihova objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obavještava da je dana 07. rujna 2018. godine zaprimilo obavijest Vicka Ferića iz Zagreba, Jurjevska 58, 018: 78639377930, o zalaganju 60.000 dionica društva Valamar Riviera d.d. (oznake RIVP-R-A) kod Raiffeisen Bank d.d. u Zagrebu u svrhu dobivanja kredita kod iste banke.

Zalaganje dionica je izvršeno dana 04. rujna 2018. godine izvan mjesta trgovanja.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.