Obavijest o zaključenju stečajnog postupka nad društvom HELIOS FAROS d.d. u stečaju

Objavljeno 22. srpnja 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze d.d., obavještava da je Trgovački sud u Splitu dana 22. srpnja 2019. godine donio Rješenje o zaključenju stečaja nad društvom HELIOS FAROS dioničko društvo za ugostiteljstvo u stečaju, sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5 (dalje u tekstu: HELIOS FAROS). Zaključenjem stečaja Valamar stječe puna članska prava kao imatelj 2.280.000 dionica (koja čine udio od 23,61% dionica) društva HELIOS FAROS.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.