Obavijest o upisu pripajanja u sudski registar Puntižela d.o.o.

Objavljeno 31. ožujka 2017.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 31. ožujka 2017. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu izvršen upis pripajanja trgovačkog društva Puntižela d.o.o. sa sjedištem u Puli, Puntižela 155, OIB: 93264433919, trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.

Valamar Riviera d.d. je, obzirom na navedeno, od 1. travnja 2017. godine sveopći pravni sljednik pripojenog društva Puntižela d.o.o..