Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (31-08-15)

Objavljeno 03. rujna 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 31.8.2015. godine steklo 7.747 vlastitih dionica što predstavlja 0,0061% temeljnog kapitala Društva, dana 1.9.2015. godine steklo 45.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0357% temeljnog kapitala Društva i dana 2.9.2015. godine steklo 6.500 vlastitih dionica što predstavlja 0,0051% temeljnog kapitala. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 833.243 vlastitih dionica, što predstavlja 0,6611% temeljnog kapitala Društva.