Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (30-11-15)

Objavljeno 04. prosinca 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 30.11.2015. godine steklo 5.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0040% temeljnog kapitala Društva, dana 1.12.2015. 7.226 dionica, odnosno 0,0057% temeljnog kapitala, te da je dana 2.12.2015. steklo 13.751 dionica ili 0,0109% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 1.211.067 vlastitih dionica što predstavlja 0,9610% temeljnog kapitala Društva.