Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (28-11-11)

Objavljeno 28. studenog 2011.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09)(dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 24. studenog 2011. godine steklo 1.000 vlastitih dionica što predstavlja 0,0009% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 428.284 vlastite dionice, što predstavlja 0,401% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.