Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (26-09-12)

Objavljeno 26. rujna 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09)(dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 24. i 25. rujna 2012. godine steklo 2.200 vlastitih dionica što predstavlja 0,002064% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 628.441 vlastite dionice, što predstavlja 0,589828% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.