Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (25-08-15)

Objavljeno 28. kolovoza 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 25.8.2015. godine steklo 58 vlastitih dionica što predstavlja 0,000046% temeljnog kapitala Društva, dana 26.8.2015. godine steklo 30.468 vlastitih dionica što predstavlja 0,0241% temeljnog kapitala Društva i dana 27.8.2015. godine steklo 29.893 vlastitih dionica što predstavlja 0,0237% temeljnog kapitala. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 773.996 vlastitih dionica, što predstavlja 0,6141% temeljnog kapitala Društva.