Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (24-9-12)

Objavljeno 24. rujna 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09)(dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 19. i 21. rujna 2012. godine steklo 42.458 vlastitih dionica što predstavlja 0,039849% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 626.241 vlastite dionice, što predstavlja 0,587763% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.