Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (23-12-15)

Objavljeno 24. prosinca 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 23.12.2015. godine steklo 15.652 vlastitih dionica što predstavlja 0,0124% temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog stjecanja Društvo drži ukupno 1.329.394 vlastitih dionica što predstavlja 1,0548% temeljnog kapitala Društva.